Brod (arhitektura)

Brod (arhitektura) je dio unutrašnjeg prostora nastao zbog rasčlanjivanja tereta krova i osvjetljenja u uzdužnim građevinama. Brodovi su međusobno odijeljeni redovima stubova, pri čemu je srednji obično širi, a pobočni stub uži. Brod je u biti središnji dio crkve, koji se proteže od ulaza (u crkvu) do transepta ili do crkvenog kora. Izraz je vjerovatno nastao zbog sličnosti crkvenog broda s trupom broda. Prema broju brodova crkve se prepoznaju kao jednobrodne ili višebrodne (dvobrodne, trobrodne, itd.).