Canard

canard ('ànec' en francès) és una configuració d'aeronau d'ala fixa en la que l'estabilitzador horitzontal està en una posició avançada enfront de les ales, en contraposició a un avió convencional on està per darrere d'aquestes.Amb el terme canard s'ha arribat a denominar qualsevol superfície aerodinàmica horitzontal muntada davant l'ala principal, independentment de si és mòbil o no. Es distingeixen a més tres configuracions canard: Canard de control de vol: quan s'empra la mateixa manera que el timó de profunditat o el stabilator. Canard de sustentació: la seva funció és a més repartir el pes entre l'ala i el canard, obtenint com a avantatge principal que la força necessària per a vol equilibrat serà ascendent i no descendent, com normalment passa a la cua horitzontal. Ala en tàndem: extensió de l'anterior en què gairebé es reparteix per igual el pes entre les dues superfícies alars.