Historia

Articlo d'os 1000

A Historia ye una disciplina scientifica que tien como obchecto o estudio d'o pasau d'a humanidat alazetando-se en testimonios materials. Tamién se diz Historia a o relato de feitos pasatos que se consideran dignos de remerar por una sociedat determinata. A presona que fa d'o estudio d'a Historia a suya actividat se diz historiador.

A Historia naixió con l'aparición d'a escritura, o qual permitió a continidat d'os relatos por dencima de l'antiga tradición oral. Por ixo, a escritura marca a buega entre as sciencias d'a Historia y d'a Prehistoria, y se gosa clamar tamién Historia a o periodo dende l'aparición d'a escritura dica l'actualidat.