Talija

Talija (grč. Θαλεια = cvjetna) jedna je od devet Muza, Zeusova i Mnemozinina kći. Zaštitnica je komedije i bukolike. Bila je smatrana i božicom muzike, plesa i pjesme.