10 results found for: “transept”.

Request time (Page generated in 0.6475 seconds.)

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku. Transept może być jedno-...

Last Update: 2020-02-10T19:06:07Z Word Count : 204

Transept krzyżówka View Plain Text Page

Kościół (budynek)

Na kościół, jako obiekt budowlany, składa się: kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplice. Nad kruchtą lub w przedniej...

Last Update: 2020-11-02T16:55:22Z Word Count : 275

Kościół (budynek) krzyżówka View Plain Text Page

Nawa

oddzielonej rzędem słupów. Mamy zatem hale jedno- i wielonawowe. pseudobazylika transept Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 104. ISBN 83-85001-89-1...

Last Update: 2020-10-18T20:40:48Z Word Count : 269

Nawa krzyżówka View Plain Text Page

Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim

będącą wyobrażeniem ogrodu rajskiego, z Drzewem Żywota. Chór kapłański od transeptu oddziela zdobiona, barokowa krata lektorium z 1684 roku. Jej górna, ażurowa...

Last Update: 2021-06-22T10:23:20Z Word Count : 1357

Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim krzyżówka View Plain Text Page

Katedra w Sienie

nową nawą, zamierzano bowiem przemienić istniejący kościół romański w transept. Gdyby ten plan się powiódł, powstałaby największa chrześcijańska świątynia...

Last Update: 2019-11-23T10:39:07Z Word Count : 142

Katedra w Sienie krzyżówka View Plain Text Page

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

ma szeroki, jednonawowy korpus z nawami bocznymi o charakterze kaplic, transept z kopułą na skrzyżowaniu oraz prostokątne (krótkie) prezbiterium zamknięte...

Last Update: 2021-07-18T16:30:41Z Word Count : 1053

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie

Prezbiterium było gotowe w 1346, a w 1364 reszta kościoła (nawa główna, transept i nawy boczne). Budowniczych chóru należy wywodzić ze Strasburga. 28 marca...

Last Update: 2021-07-19T12:51:06Z Word Count : 4009

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Kolegiata św. Anny w Krakowie

kaplicami bocznymi i transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium. Nawa jest sklepiona kolebkowo z lunetami, a nad jej skrzyżowaniem z transeptem wznosi się ośmioboczna...

Last Update: 2021-06-17T17:23:29Z Word Count : 1516

Kolegiata św. Anny w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Karol Knaus (w nawie głównej). Między innymi dostawiono do gotyckiego transeptu od północy neogotycką parterową kruchtę. Tytuł bazyliki został nadany...

Last Update: 2021-05-16T16:03:48Z Word Count : 1579

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Rzym

Świątynia o wymiarach 122,0 × 64,0 m zakończona była poprzeczną nawą – transeptem z przylegającą do niej absydą w osi nawy głównej. Od wschodu poprzedzało...

Last Update: 2021-07-19T17:36:46Z Word Count : 3748

Rzym krzyżówka View Plain Text Page

Main result

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium, a resztą jego budynku. Transept może być jedno- lub wielonawowy. W romańskich bazylikach dwuchórowych występują dwa transepty – wschodni (przy prezbiterium) i zachodni (związany z westwerkiem). Natomiast w gotyckich katedrach angielskich również mogą być dwa transepty (obydwa od wschodu). W dachu nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej może występować niewielka wieża (tzw. sygnaturka). W kościołach o układzie bazylikowym spotyka się tzw. pseudotransept, niewyodrębniony w rzucie kościoła, stanowiący jedynie element jego bryły. Pseudotransept powstaje poprzez nadanie odcinkowi naw bocznych wysokości nawy głównej z ewentualnym dodatkowym zaznaczeniem w architekturze zewnętrznej przy pomocy szczytów.