10 results found for: “transept”.

Request time (Page generated in 0.3623 seconds.)

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku. Transept może być jedno-...

Last Update: 2021-09-05T18:29:50Z Word Count : 217

Transept krzyżówka View Plain Text Page

Kościół (budynek)

Na kościół, jako obiekt budowlany, składa się: kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplice. Nad kruchtą lub w przedniej...

Last Update: 2022-01-20T12:02:13Z Word Count : 301

Kościół (budynek) krzyżówka View Plain Text Page

Nawa

oddzielonej rzędem słupów. Mamy zatem hale jedno- i wielonawowe. pseudobazylika transept Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 104. ISBN 83-85001-89-1...

Last Update: 2021-09-05T15:20:01Z Word Count : 287

Nawa krzyżówka View Plain Text Page

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

ma szeroki, jednonawowy korpus z nawami bocznymi o charakterze kaplic, transept z kopułą na skrzyżowaniu oraz prostokątne (krótkie) prezbiterium zamknięte...

Last Update: 2022-01-18T09:13:41Z Word Count : 1053

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim

będącą wyobrażeniem ogrodu rajskiego, z Drzewem Żywota. Chór kapłański od transeptu oddziela zdobiona, barokowa krata lektorium z 1684 roku. Jej górna, ażurowa...

Last Update: 2021-12-22T10:03:29Z Word Count : 1517

Konkatedra św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim krzyżówka View Plain Text Page

Kolegiata św. Anny w Krakowie

kaplicami bocznymi i transeptem i prosto zamkniętym prezbiterium. Nawa jest sklepiona kolebkowo z lunetami, a nad jej skrzyżowaniem z transeptem wznosi się ośmioboczna...

Last Update: 2022-01-08T05:51:43Z Word Count : 1524

Kolegiata św. Anny w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Rzym

Świątynia o wymiarach 122,0 × 64,0 m zakończona była poprzeczną nawą – transeptem z przylegającą do niej absydą w osi nawy głównej. Od wschodu poprzedzało...

Last Update: 2022-01-24T17:04:32Z Word Count : 3800

Rzym krzyżówka View Plain Text Page

Sagrada Família

(1000 m²). 1998 – Zbudowanie nawy środkowej. 2000 – Zamknięcie sklepienia transeptu i budowa fundamentów Fasady Chwały Pańskiej. 2002 – Rozpoczęcie odbudowy...

Last Update: 2021-11-26T05:33:33Z Word Count : 829

Sagrada Família krzyżówka View Plain Text Page

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie

Prezbiterium było gotowe w 1346, a w 1364 reszta kościoła (nawa główna, transept i nawy boczne). Budowniczych chóru należy wywodzić ze Strasburga. 28 marca...

Last Update: 2022-01-08T13:25:18Z Word Count : 4028

Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Katedra Notre-Dame w Tournai

romańskie nawy, gotyckie prezbiterium i zbudowany w stylu przejściowym transept, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest zespół 5 wież-dzwonnic...

Last Update: 2021-06-20T06:30:46Z Word Count : 874

Katedra Notre-Dame w Tournai krzyżówka View Plain Text Page

Main result

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku. Transept może być jedno- lub wielonawowy. W romańskich bazylikach dwuchórowych występują dwa transepty – wschodni (przy prezbiterium) i zachodni (związany z westwerkiem). Natomiast w gotyckich katedrach angielskich również mogą być dwa transepty (obydwa od wschodu). W dachu nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej może występować niewielka wieża (tzw. sygnaturka). W kościołach o układzie bazylikowym spotyka się tzw. pseudotransept, niewyodrębniony w rzucie kościoła, stanowiący jedynie element jego bryły. Pseudotransept powstaje poprzez nadanie odcinkowi naw bocznych wysokości nawy głównej z ewentualnym dodatkowym zaznaczeniem w architekturze zewnętrznej przy pomocy szczytów.