10 results found for: “transept”.

Request time (Page generated in 0.2612 seconds.)

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku. Transept może być jedno-...

Last Update: 2023-03-03T12:46:10Z Word Count : 221

Transept krzyżówka View Plain Text Page

Kościół (budynek)

Na kościół, jako obiekt budowlany, składa się: kruchta, korpus nawowy, transept, prezbiterium z apsydą, zakrystia i kaplice. Nad kruchtą lub w przedniej...

Last Update: 2023-01-14T15:49:14Z Word Count : 305

Kościół (budynek) krzyżówka View Plain Text Page

Nawa

oddzielonej rzędem słupów. Mamy zatem hale jedno- i wielonawowe. pseudobazylika transept Witold Szolginia: Architektura. Warszawa: Sigma NOT, 1992, s. 104. ISBN 83-85001-89-1...

Last Update: 2023-03-15T02:36:10Z Word Count : 289

Nawa krzyżówka View Plain Text Page

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie

ma szeroki, jednonawowy korpus z nawami bocznymi o charakterze kaplic, transept z kopułą na skrzyżowaniu oraz prostokątne (krótkie) prezbiterium zamknięte...

Last Update: 2023-04-26T13:32:43Z Word Count : 1134

Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Katedra Świętego Michała i Świętej Guduli

przeprowadzona została renowacja świątyni, dzięki której nawa główna i transept wróciły do dobrego stanu. W 1993 w katedrze odbył się uroczysty pogrzeb...

Last Update: 2023-01-17T19:56:00Z Word Count : 391

Katedra Świętego Michała i Świętej Guduli krzyżówka View Plain Text Page

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie

Karol Knaus (w nawie głównej). Między innymi dostawiono do gotyckiego transeptu od północy neogotycką parterową kruchtę. Tytuł bazyliki został nadany...

Last Update: 2023-01-09T17:05:33Z Word Count : 1635

Bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie krzyżówka View Plain Text Page

Bazylika Świętego Franciszka

atrium nazywane transeptem wejściowym. Zostało dobudowane do kościoła dolnego w 1271; sklepienia zdobią freski z XVII wieku. Transept kończą kaplice św...

Last Update: 2021-11-03T15:54:37Z Word Count : 1680

Bazylika Świętego Franciszka krzyżówka View Plain Text Page

Moguncja

romańskiej) i zachodni transept. Skrzyżowanie naw wieńczy ośmioboczna wieża. Dwie okrągłe wieże wtopione są w ramiona transeptu. dom Haus zum Römischen...

Last Update: 2022-08-31T13:32:40Z Word Count : 705

Moguncja krzyżówka View Plain Text Page

Katedra w Sienie

nową nawą, zamierzano bowiem przemienić istniejący kościół romański w transept. Gdyby ten plan się powiódł, powstałaby największa chrześcijańska świątynia...

Last Update: 2022-11-10T21:47:14Z Word Count : 146

Katedra w Sienie krzyżówka View Plain Text Page

Katedra w Salisbury

jej zasadniczą część – prezbiterium z kaplicą Świętej Trójcy, główny transept oraz korpus nawowy – wzniesiono w ciągu 38 lat, a przylegające od północy...

Last Update: 2022-09-11T19:01:50Z Word Count : 1477

Katedra w Salisbury krzyżówka View Plain Text Page

Main result

Transept

Transept, nawa poprzeczna, część kościoła, nawa prostopadła do osi kościoła, położona pomiędzy prezbiterium a resztą jego budynku. Transept może być jedno- lub wielonawowy. W romańskich bazylikach dwuchórowych występują dwa transepty – wschodni (przy prezbiterium) i zachodni (związany z westwerkiem). Natomiast w gotyckich katedrach angielskich również mogą być dwa transepty (obydwa od wschodu). W dachu nad skrzyżowaniem transeptu i nawy głównej może występować niewielka wieża (tzw. sygnaturka). W kościołach o układzie bazylikowym spotyka się tzw. pseudotransept, niewyodrębniony w rzucie kościoła, stanowiący jedynie element jego bryły. Pseudotransept powstaje poprzez nadanie odcinkowi naw bocznych wysokości nawy głównej z ewentualnym dodatkowym zaznaczeniem w architekturze zewnętrznej przy pomocy szczytów.