Era (geologie)

’n Era is op die geologiese tydskaal ’n tydperk wat korter as ’n eon is en op sy beurt verdeel word in periodes.