Organisme

Lewe op Aarde
Tydperk: Laat Hadeïkum – Onlangs
Wetenskaplike klassifikasie e
Domeine en Koninkryke

'n Organisme is 'n lewende ding met 'n eie metabolisme. Diere, plante, swamme en bakterieë is organismes. Organismes vorm die biotiese, of lewende deel van die omgewing. Dinge soos rotse en sonskyn is deel van die abiotiese, of nie-lewende omgewing.

Selle van Escherichia coli – 'n mikro-organisme.
Skimmels is organismes.

Organismes het vyf basiese behoeftes. Hulle benodig lug, water, voedsel (nutriënte), energie en 'n plek om te lewe.

Sommige organismes bestaan uit miljoene of miljarde selle. Hulle word meersellige organismes genoem. Voorbeelde hiervan is honde, bome en mense. Meeste meersellige organismes kan sonder 'n mikroskoop waargeneem word.

Ander organismes is so klein dat hulle nie met die blote oog gesien kan word nie. Hulle word mikro-organismes genoem. 'n Mikroskoop is nodig om hulle waar te neem.

Organismes kan ook uit net een sel bestaan. Hulle word eensellige organismes genoem. Voorbeelde hiervan is bakterie, amoeba en protozoa.