Wikipedia:Tarkistettavuus

n · k · m

Tarkistettavuus on yksi Wikipedian sisältöä koskeva vaatimus. Muita tärkeitä vaatimuksia ovat uuden tutkimuksen kielto ja neutraalin näkökulman säilyttäminen. Yhdessä nämä käytännöt määrittelevät tietosanakirja-artikkeleihin hyväksyttävän tiedon tyypin ja laadun. Nämä käytännöt ovat toisiaan täydentäviä, joten niitä ei pidä tulkita itsenäisesti ottamatta huomioon muita sääntöjä, ja muokkaajien pitäisi tutustua niihin kaikkiin.

Wikipedian pitäisi julkaista vain materiaalia, joka on tarkistettavissa ja joka ei ole uutta tutkimusta.

Wikipedian tavoite on tulla hyväksi ja luotettavaksi tietosanakirjaksi. Tarkistettavuus on avaintekijä luotettavuuden suhteen, joten muokkaajien pitäisi merkitä lähteet näkyviin, jotta muut muokkaajat ja lukijat voivat tarkistaa heidän muokkauksensa helposti.

Hyvässä tietosanakirja-artikkelissa kerrottavat tosiasiat, oletukset, teoriat, aatteet, väitteet, mielipiteet ja perustelut ovat jo ennestään hyvämaineisen julkaisijan julkaisemia.

On tärkeää huomata, että tarkistettavuus ei tarkoita tässä yhteydessä sitä, että käyttäjien pitäisi tarkistaa, onko esimerkiksi Helsingin Sanomien artikkelin sisältö totta. Tosiasiassa tällaista toimintaa tulisi välttää, sillä uutta tutkimusta ei saa julkaista Wikipediassa. Artikkelien tulee sisältää vain materiaalia, joka on julkaistu hyvämaineisissa tai luotettavissa lähteissä, riippumatta siitä, pitääkö yksittäinen käyttäjä materiaalia totena. Vaikka tämä kuulostaakin epäloogiselta, kynnys Wikipediaan sisällytettäväksi on tarkistettavuus, ei totuus. Tästä syystä on tärkeää, että muokkaajat käyttävät hyviä lähteitä.