IS-5 Kaczka

IS-5 Kaczka
Ilustracja
Dane podstawowe
Państwo  Polska
Konstruktor Tadeusz Kostia, Irena Kaniewska
Typ szybowiec
Konstrukcja w układzie kaczki
Załoga 1
Historia
Data oblotu 29 marca 1949
Wycofanie ze służby 1961
Liczba egzemplarzy 1 prototyp
Dane techniczne
Wymiary
Rozpiętość 11,56 m
Wydłużenie 13
Długość 4 m
Wysokość 2,29 m
Powierzchnia nośna 10 m²
Profil skrzydła Peyret
Masa
Własna 120,7 kg
Startowa 205,7 kg
Osiągi
Prędkość minimalna 63 km/h
Prędkość dopuszczalna 180 km/h
Prędkość min. opadania 1,26/76 km/h
Doskonałość maks. 17,3 przy 81 km/h
Współczynnik obciążenia konstrukcji 20,5 kG/m²
Dane operacyjne
Użytkownicy
Polska

IS-5 Kaczka – polski, jednomiejscowy, szybowiec doświadczalny w układzie konstrukcyjnym kaczka skonstruowany w Szybowcowym Zakładzie Doświadczalnym.