Liczba Macha

Samolot F-18 lecący blisko prędkości dźwięku. Za samolotem i kabiną pilota widać obłok Prandtla-Glauerta

Liczba Macha, mach (M, Ma) – liczba podobieństwa, wyrażająca:

  • stosunek prędkości przepływu płynu w danym miejscu do prędkości dźwięku w tym płynie w tym samym miejscu[1],
  • stosunek prędkości obiektu poruszającego się w płynie do prędkości dźwięku w tym płynie, niezakłóconym ruchem obiektu, czyli formalnie – w nieskończoności,

gdzie:

– prędkość przepływu lub obiektu,
– prędkość dźwięku w płynie w danym miejscu lub – odpowiednio – w nieskończoności.

Nazwa pochodzi od austriackiego fizyka Ernsta Macha.

W powietrzu o temperaturze 15 °C prędkość dźwięku wynosi 340,3 m/s[2] (1225 km/h).

  1. Macha liczba, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-07-29].
  2. L.J. Clancy, Aerodynamics, Table 1, Pitman Publishing, London 1975, ISBN 0-273-01120-0.