Mergini

Mergini
Rafinesque, 1815[1]
Ilustracja
Przedstawiciele plemienia – samiec i samica bielaczka (Mergellus albellus)
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada ptaki
Podgromada Neornithes
Infragromada ptaki neognatyczne
Rząd blaszkodziobe
Rodzina kaczkowate
Podrodzina kaczki
Plemię Mergini
Typ nomenklatoryczny

Mergus Linnaeus, 1758

Rodzaje

zobacz opis w tekście

Merginiplemię ptaków z rodziny kaczkowatych (Anatidae). W polskim nazewnictwie dla tego taksonu stosuje się nazwę tracze[2][3]. Traczami nazywa się również potocznie przedstawicieli rodzaju Mergus.

  1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Rafinesque
    BŁĄD PRZYPISÓW
  2. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Busse&inni
    BŁĄD PRZYPISÓW
  3. tracze, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].