Sprache

Sproch im Allgmaine isch d Fähigkait zum Leere un Bruuche vu kompläxe Kommunikationssischtem, bsundersch d Fähigkait vu Mänsche doderzue. E Sproch im speziälle isch e spezifisch Byschpel vun eme sonige Sischtem. D Wisseschaft, wu si mit Sproch un Sproche bscheftigt, isch d Sprochwisseschaft.

S git au Tiärsproche un Programmiärsproche. Im däm Artikel gots aber um di mänschlig Sproch.