Gatunek muzyczny

Gatunek muzyczny – wyrazisty styl muzyki[1].

Automatyczne metody wykrywania podobieństw muzycznych, bazujących na eksploracji danych i współwystępowaniu analizy, zostały opracowane w celu sklasyfikowania tytułów muzycznych w elektronicznej dystrybucji[2].

Alternatywnie muzyka może być podzielona na trzy zmienne: pobudzenie, wartościowość i głębokość. Pobudzenie odzwierciedla poziom energii w muzyce, wartościowość odzwierciedla skalę od smutnych do szczęśliwych emocji, a głębokość – poziom głębi emocjonalnej w muzyce. Zmienne pomagają wyjaśnić, dlaczego wielu ludzi lubi podobne utwory z różnych gatunków[3].

Powstały 1264 gatunki muzyki rozrywkowej[4].

 1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie music genre
  BŁĄD PRZYPISÓW
 2. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Musical Data Mining for Electronic
  BŁĄD PRZYPISÓW
 3. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie David M Greenberg2016
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Rob Fitzpatrick2014
  BŁĄD PRZYPISÓW