Gospodarka Unii Europejskiej

Gospodarka Unii Europejskiej
Ilustracja
Siedziba Europejskiego Banku Centralnego
Informacje ogólne
Waluta

Euro oraz 8 innych

Bank centralny

Europejski Bank Centralny

Rok podatkowy

Rok Kalendarzowy

Organizacje gospodarcze

WTO, G8, G7 i inne

Dane statystyczne
PKB (nominalny)

18,29 bln $ (2019)[1]

PKB (ważony PSN)

18,37 bln $ (2019)

PKB per capita

35 623 $ (2019)

Wzrost PKB

1,7% (2019)

Struktura PKB

rolnictwo 1,5%, przemysł 24,5%, usługi 70,7% (2016)[2]

Inflacja

1,4% (2019)

Wymiana handlowa
Eksport

1,9 bln $ (2015)

Główni partnerzy

Stany Zjednoczone 18%
Wielka Brytania 14,9%
Chiny 9,3%
Szwajcaria 6,9%
Rosja 4,1% (2020)

Import

1,7 bln $ (2015)

Główni partnerzy

Chiny 18,7%
Stany Zjednoczone 12%
Wielka Brytania 10%
Rosja 7,5%
Szwajcaria 5,4% (2020)

Zatrudnienie
Siła robocza

248 537 800 (2019)

Struktura zatrudnienia

rolnictwo 4,7%, przemysł 25,1%, usługi 73,1%

Stopa bezrobocia

6,6% (2020)[3]

Wskaźniki jakości życia
Współczynnik Giniego

30,4 (2018)

Wskaźnik rozwoju społecznego

0,899

Finanse publiczne
Dług publiczny

77,8% PKB (2019)

Deficyt budżetowy

–0,6% PKB (2019)

Przychody budżetowe

46,2% PKB (2019)

Wydatki budżetowe

46,7% PKB (2019)

Gospodarka Unii Europejskiejgospodarka wszystkich państw tworzących Unię Europejską rozpatrywanych łącznie, jakby stanowiły jedno państwo. W 2010 roku PKB Unii Europejskiej wynosił 12,279 biliona (16,282 biliona $)[4], co oznacza że gospodarka Unii Europejskiej była większa od największej gospodarki pojedynczego państwa, Stanów Zjednoczonych.