Historia naturalna

Tablica historii naturalnej, 1728 Cyclopaedia

Historia naturalna – termin określający wszelkie zmiany zachodzące w przyrodzie oraz dziedziny nauki, których przedmiotem jest badanie obiektów przyrodniczych, zarówno przyrody ożywionej, jak i nieożywionej (np. skały, minerały). W języku polskim określenie to jest obecnie rzadko używane, gdyż w tym sensie preferuje się słowo „przyrodoznawstwo”.