Kaszubi

Kaszubi
Kaszëbi
Ilustracja
Populacja

ok. 240 tysięcy

Miejsce zamieszkania

Polska (głównie Kaszuby):
228 000[1] (2011)
Kanada:
10 000[2] (2001)

Język

kaszubski, polski

Religia

katolicyzm (większość),
ewangelicyzm oraz inne

Grupa

Pomorzanie,
Słowianie zachodni

Mapa grupy etnicznej
Rodzina kaszubska na zjeździe Kaszubów w Łebie w 2005.

Kaszubi (kaszub. Kaszëbi) – grupa ludności zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego, wywodząca się od wschodniej grupy zachodniosłowiańskich plemion pomorskich[3]. Dzielą się na wiele podgrup etnograficznych, zróżnicowanych językowo i kulturowo (Kaszubi północni – Bëlôcë, GochyGôchë, Józcy – Józcë lub Mucnicy – Mùcnicë, KrubanieKrëbane, Lesacy – Lesôcë, Morzanie – Mòrzanie, Rybaki – Rëbôcë, Borowiacy TucholscyBorowiany, Tuchòłki[4], ZaboracyZabòrôcë). Odrębną i izolowaną podgrupą (wymarłą w XX w.) byli Słowińcy.