Klio

  • Klio – w mitologii greckiej muza historii
  • Klio – w mitologii greckiej jedna z Nereid
  • Klio – planetoida o numerze katalogowym 84
  • „Klio” – czasopismo historyczne