Klio (czasopismo)

Klio
Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Państwo  Polska
Adres Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. W. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń
Pierwszy numer 2001
Redaktor naczelny Krzysztof Mikulski
ISSN 1643-8191
Strona internetowa

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym – periodyk ukazujący się od 2001 roku w Toruniu. Redaktorem naczelnym jest Krzysztof Mikulski. W latach 2001-2010 pismo było półrocznikiem, od 2011 jest kwartalnikiem. Czasopismo jest kontynuacją ukazujących się nieregularnie "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia". W piśmie publikowane są artykuły z historii Polski i powszechnej.