Konferencja poczdamska

Churchill, Truman i Stalin w Poczdamie
Attlee, Truman i Stalin w Poczdamie

Konferencja poczdamska (17 lipca 1945 – 2 sierpnia 1945 w Poczdamie w pałacu Cecilienhof), w niektórych starszych dokumentach również określana jako Konferencja trzech szefów rządów ZSRR, USA i Wielkiej Brytanii w Berlinie[1][2] – spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzw. wielkiej trójki.

W spotkaniu wzięli udział przywódca Związku Radzieckiego Józef Stalin oraz prezydent USA Harry Truman, który zastąpił zmarłego w kwietniu Franklina Delano Roosevelta. Trzecim uczestnikiem konferencji był premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, którego zastąpił od 28 lipca nowy premier tego państwa, Clement Attlee.

Zamiennie stosowana jest też nazwa „konferencja berlińska”[3], choć określenie to nie jest jednoznaczne[4]. Była to ostatnia z trzech konferencji wielkiej trójki, miała miejsce po konferencji teherańskiej (28 listopada – 1 grudnia 1943) i konferencji jałtańskiej (4–11 lutego 1945).

  1. Avalon Project - A Decade of American Foreign Policy 1941-1949 - Potsdam Conference, avalon.law.yale.edu [dostęp 2021-06-18].
  2. Russia (USSR) / Poland Treaty (with annexed maps) concerning the Demarcation of the Existing Soviet-Polish State Frontier in the Sector Adjoining the Baltic Sea, 5 marca 1957 [dostęp 2021-06-18].
  3. M.in. w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN (13-tomowej), t. I, 1962, s. 717; w Encyklopedii Powszechnej PWN (4-tomowej), t. I, 1973, s. 251.
  4. W Berlinie odbyło się w XIX i XX wieku kilka międzynarodowych konferencji berlińskich.