Lambert Mieszkowic

Lambert Mieszkowic
książę
Dynastia

Piastowie

Data urodzenia

między 980 a 986

Data śmierci

po 992 (być może 1030)

Ojciec

Mieszko I

Matka

Oda Dytrykówna

Lambert Mieszkowic (ur. między 980 a 986, zm. po 992, być może 1030) – syn Mieszka I, księcia Polski z dynastii Piastów, i jego ostatniej żony Ody.

Imię Lamberta, syna Mieszka I, znane jest wyłącznie z dokumentu Dagome iudex sporządzonego około 991. Według powszechnie przyjętego poglądu, został tam wymieniony wraz z rodzicami i swoim bratem Mieszkiem. Natomiast Thietmar z Merseburga w swojej kronice pomija jego imię i wymieniając synów Mieszka i Ody pozostawia puste miejsce[1].

Po śmierci ojca w 992 został wraz z matką i bratem Mieszkiem wygnany z Polski przez swojego przyrodniego brata Bolesława I Chrobrego. Jego dalsze losy nie są znane.

K. Jasiński[2] uznał za błędne teorie identyfikujące go z Lambertem, biskupem krakowskim zmarłym w 1030. Z wnioskiem tym nie zgodził się Gerard Labuda[3].

Nie można wykluczyć, że to właśnie Lambert był ojcem Dytryka lub Dytryka i Siemomysła (jako ewentualny ojciec wchodzi w rachubę w równym stopniu Świętopełk Mieszkowic lub Mieszko Mieszkowic)[4].

  1. Haec genuit viro suimet tres filios, Miseconem, Suentepulcum et......., „Oda urodziła swemu mężowi trzech synów: Mieszka, Świętopełka i .......” Kronika Thietmara, IV, 57.
  2. K. Jasiński, Rodowód pierwszych Piastów, s. 105.
  3. G. Labuda: Mieszko II, Wydanie II, Poznań 2008, s. 171–172.
  4. E. Rymar, Rodowód książąt pomorskich, s. 72–73,79.