Monarchia wczesnopiastowska

Księstwo Polskie
(do 1025, 1031–1076 i 1079–1138)
Królestwo Polskie
(1025–1031 i 1076–1079)
Civitas Schinesghe
Polonia
Ducatus Poloniae
Regnum Poloniae
966–1138
Położenie
Monarchia wczesnopiastowska ok. 1000 r.
Język urzędowy

łacina

Stolica

Gniezno (do 1038)
Kraków (1038–1079)
Płock (1079–1138)[a]

Ustrój polityczny

monarchia patrymonialna

Typ państwa

księstwo/królestwo

Ostatni władca

Bolesław Krzywousty

Głowa państwa

książę/król (zob. Pierwsi Piastowie)

Powierzchnia
 • całkowita


1000 r. – ok. 250 tys. km²
1025 r. – ponad 400 tys. km²

Liczba ludności (ok. 1000)
 • całkowita 


od 1 do 2 mln

Waluta

denar

Podzielenie Polski przez Bolesława Krzywoustego między synów

28 października 1138

Religia dominująca

chrześcijaństwo (katolicyzm),
Religia Słowian

Terytoria zależne

Grody Czerwieńskie (IX wiek?–981, 1018–1031, 1078–1085)
Łużyce i Milsko (1002–1031)
Miśnia (1002)
Księstwo Czech (1003–1004)

Mapa
Monarchia wczesnopiastowska w okresie największego rozkwitu terytorialnego (ok. 1020 r.)

Monarchia wczesnopiastowska znana także jako Monarchia pierwszych Piastów, Państwo wczesnopiastowskie, Polska wczesnopiastowska, Księstwo/Królestwo Polskie lub Państwo Gnieźnieńskie (łac. Civitas Schinesghe, Polonia, Ducatus Poloniae, Regnum Poloniae) – termin odnoszący się do państwa Polskiego z początków dynastii Piastów, bądź od czasów pierwszego potwierdzonego, historycznego władcy Mieszka I, który w 966 roku przyjął chrzest, a kończący się rozbiciem dzielnicowym w 1138 roku po śmierci księcia Bolesława III Krzywoustego.

  1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sotw
    BŁĄD PRZYPISÓW


Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>
BŁĄD PRZYPISÓW