Monarchia wczesnopiastowska

Księstwo Polskie
(966–1025, 1031–1076 i 1079–1138)
Królestwo Polskie
(1025–1031 i 1076–1079)
Civitas Schinesghe
Polonia
Ducatus Poloniae
Regnum Poloniae
960–1138
Położenie
Polska wczesnopiastowska ok. 1000 r.
Język urzędowy

łacina, polski

Stolica

Gniezno (966–1038)
Kraków (1038–1079)
Płock (1079–1138)[a]

Ustrój polityczny

monarchia patrymonialna

Typ państwa

księstwo/królestwo

Pierwszy władca

Mieszko I

Ostatni władca

Bolesław Krzywousty

Powierzchnia
 • całkowita


1000 r. – ok. 250 tys. km²
1025 r. – ponad 400 tys. km²

Liczba ludności (ok. 1000)
 • całkowita 


od ok. 1[2] do 2 mln

Waluta

denar krzyżowy
denar polski

Przyjęcie chrztu przez Mieszka I

965/966

Podzielenie Polski zgodnie z Ustawą sukcesyjną Bolesława Krzywoustego pomiędzy jego synów

28 października 1138

Religia dominująca

religia Słowian, później chrześcijaństwo (katolicyzm)

Terytoria zależne

Grody Czerwieńskie
(IX wiek?–981, 1018–1031, 1078–1085)
Miśnia
(1002)
Łużyce (Łużyce, Milsko)
(1002–1031)
Księstwo Czech
(1003–1004)
Morawy
(1003–1031)
Słowaczyzna
(1003–1018, 1031)
Pomezania
(XI wiek–XII wiek)
Księstwo Kopanickie
(XII wiek)
Księstwo pomorskie
(1121–1138)

Mapa
Polska wczesnopiastowska w okresie największego zasięgu terytorialnego (ok. 1020 r.)

Monarchia wczesnopiastowska, Polska wczesnopiastowska, Państwo wczesnopiastowskie lub Monarchia pierwszych Piastów (łac. Polonia, Polania), znane także jako Księstwo/Królestwo Polskie (łac. Ducatus Poloniae, Regnum Poloniae), a także jako Państwo Gnieźnieńskie (łac. Civitas Schinesghe)[b] – termin odnoszący się do państwa Polskiego z okresu rozpoczynającego się wraz z panowaniem pierwszego potwierdzonego, historycznego władcy z dynastii Piastów Mieszka I, który w 966 roku przyjął chrzest, a kończący się rozbiciem dzielnicowym w 1138 roku po śmierci księcia Bolesława III Krzywoustego.

  1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie sotw
    BŁĄD PRZYPISÓW
  2. Berend, Urbańczyk i Wiszewski 2013 ↓, s. 251.
  3. Urbańczyk 2008 ↓.
  4. Piskorski 2004 ↓.


Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „uwaga”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="uwaga"/>
BŁĄD PRZYPISÓW