Nauki humanistyczne

Nauki humanistyczne – grupa nauk, których przedmiotem badań jest człowiek jako istota społeczna i jego twórczość[1].

  1. Słownik języka polskiego.