Polacy

Polacy
Ilustracja
Mapa diaspory polskiej na świecie
Populacja

58,5 mln[1][2]

Miejsce zamieszkania

Polska: 37 mln 394 tys., co stanowi 97,10% ogółu ludności Polski, przy populacji 38 mln 512 tys.[3] (2011)
Stany Zjednoczone: 9 mln 740 tys. 368[4] (wraz z Amerykanami pochodzenia polskiego) (2010)
Niemcy: ok. 1 mln 500 tys.[5] (2001)
Kanada: 1 mln 010 tys. 705[6] (2011)
Francja: ok. 900 tys.[7] (2001)
Brazylia: ok. 800 tys.[8] (2001)
Wielka Brytania: 654 010[9][10][11] (2011)
Białoruś: 294 549[12] (2009)
Litwa: 200 317[13] (2011)
Australia: 170 354[14] (2011)
Argentyna: ok. 170 tys.[15] (2001)
Ukraina: 144 130[16] (2001)
Szwecja: 95 076[17] (2021)
Irlandia: 93 681[18] (2022)
Włochy: 74 981[19] (2022)
Norwegia: 65 748[20] (2011)
Hiszpania: 52 495[21] (2022)
Holandia: 52 473[22] (2011)
Belgia: 49 697[23] (2011)
Rosja: 47 125[24] (2010)
Łotwa: 44 772[25] (2011)
Austria: 41 509[26] (2011)
Czechy: 39 269[27] (2011)
Kazachstan: 34 057[28] (2009)
Południowa Afryka: ok. 30 tys.[29] (2011)
Dania: 29 864[30] (2011)
Grecja: 14 145[31] (2011)
Szwajcaria: 33 957[32] (2011)
Meksyk: ok. 10 tys.[33] (2015)
Islandia: 8 627[34] (2011)
Węgry: 7 001[35] (2011)
Mołdawia: 4 174[36] (2004)
Słowacja: 3 084[37] (2011)
Cypr: 2 859[38] (2011)
Luksemburg: 2 709[39] (2011)
Rumunia: 2 543[40] (2011)
Finlandia: 2 241[41] (2010)
Nowa Zelandia: 2 166[42] (2013)
Estonia: 1 664[43] (2011)
Gruzja: ok. 1 tys.[44] (2014)
Bułgaria: 819[45] (2011)
Portugalia: 803[46] (2011)
Turcja: ok. 500[47] (2001)
Słowenia: 261[48] (2015)
Bośnia i Hercegowina: 258[49] (2013)
Serbia: 249[50] (2011)
Chorwacja: 216[51] (2011)
Malta: 201[52] (2011)
Macedonia Północna: 162[53] (2002)
Czarnogóra: 57[54] (2003)
Albania: 47[55] (2011)
reszta świata: ok. 200 tys.

Język

polski

Religia

Głównie chrześcijaństwo (większe wyznania: katolicyzm, prawosławie, Kościół katolicki obrządku ormiańskiego, Świadkowie Jehowy, luteranizm, kalwinizm, polskokatolicyzm i inne wyznania protestanckie), tradycyjnie religia Słowian (współcześnie jako rodzimowierstwo słowiańskie); sporadycznie też islam, judaizm i inne religie

Grupa

Słowianie zachodni

Pokrewne

Czesi, Kaszubi, Słowacy, Serbołużyczanie, Ślązacy

Polacynaród zachodniosłowiański (lechicki)[56][57][58][59] zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.

Polacy posługują się w większości językiem polskim oraz alfabetem łacińskim, który został wprowadzony w X wieku z chwilą, od której na ziemiach polskich zaczęto wprowadzać chrześcijaństwo obrządku zachodniego. W ukształtowaniu wyznaniowym Polaków wyraźną większość stanowią katolicy obrządku łacińskiego, obecne są także inne obrządki i wyznania.

Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku liczba osób deklarujących narodowość polską zamieszkałych na terenie Polski wynosi łącznie 37,4 mln przy populacji 38,5 mln[2]. Liczebność diaspory polskiej według różnych źródeł to 13–16 mln[60][61]. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” szacuje liczebność Polonii na 20 mln[1][62].

 1. a b Polonia w liczbach. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. [dostęp 2013-12-05].
 2. a b Przynależność narodowo-etniczna ludności – wyniki spisu ludności i mieszkań 2011. Główny Urząd Statystyczny, 2013-01-29. s. 1. [dostęp 2013-12-05].
 3. Ludność Polski.
 4. Polacy w Stanach Zjednoczonych.
 5. Niemcy. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-08-05].
 6. Polacy w Kanadzie.
 7. Francja. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-08-05].
 8. Brazylia. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-08-05].
 9. Polacy w Anglii i Walii.
 10. Polacy w Szkocji.
 11. Polacy w Irlandii Północnej. Patrz strona 27. Link: Table DC2201NI.
 12. Polacy na Białorusi. belstat.gov.by. [zarchiwizowane z tego adresu (2010-10-30)]..
 13. Lietuvos Statistikos Departamentas: Lithuanian 2011 Population Census in Brief. [dostęp 2012-12-04]. (ang.).
 14. Polacy w Australii.
 15. Argentyna. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-08-05].
 16. Polacy na Ukrainie.
 17. Polacy w Szwecji.
 18. [1].
 19. Polacy we Włoszech.
 20. Polacy w Norwegii.
 21. Polacy w Hiszpanii.
 22. Polacy w Holandii.
 23. Polacy w Belgii.
 24. Polacy w Rosji.
 25. Polacy na Łotwie.
 26. Polacy w Austrii.
 27. Polacy w Czechach.
 28. Polacy w Kazachstanie.
 29. Polacy w Republice Południowej Afryki.
 30. Polacy w Danii.
 31. Polacy w Grecji.
 32. Polacy w Szwajcarii.
 33. Polacy w Meksyku.
 34. Polacy w Islandii.
 35. Polacy na Węgrzech.
 36. Polacy w Mołdawii.
 37. Polacy na Słowacji. scitanie2011.sk. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-19)]..
 38. Polacy na Cyprze.
 39. Polacy w Luksemburgu.
 40. Polacy w Rumunii.
 41. Polacy w Finlandii.
 42. Polacy w Nowej Zelandii.
 43. Polacy w Estonii.
 44. Polacy w Gruzji.
 45. Polacy w Bułgarii.
 46. Polacy w Portugalii.
 47. Turcja. Polonia i Polacy, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2019-08-05].
 48. Polacy w Słowenii.
 49. Polacy w Bośni i Hercegowinie.
 50. Polacy w Serbii.
 51. Polacy w Chorwacji.
 52. Polacy na Malcie.
 53. Polacy w Macedonii Północnej.
 54. Polacy w Czarnogórze.
 55. Polacy w Albanii.
 56. Słowianie, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2020-06-05].
 57. Historya ksia̜ża̜t i królów polskich krótko zebrana – Teodor Waga – Google Books [online], google.com [dostęp 2020-07-09].
 58. Historya krolow i ksiazat polskich krotko zebrana dla lepszego uzytku Wyd ... – Theodor Waga – Google Books [online], google.com [dostęp 2020-07-09].
 59. Gerard Labuda. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. 1–2 s.72 2002; Henryk Łowmiański. Początki Polski: z dziejów Słowian w I tysiącleciu n.e., t. 5 s.472; Stanisław Henryk Badeni, 1923. s. 270.
 60. „A large diaspora of between 13 million and 15 million people of Polish origin overseas”, [w:] Bureau of National Affairs. International trade reporter: Current reports: Tom 7. 1990. s. 132.
 61. „It is estimated that some 16 million Poles and people of Polish descent live in at least seventy-nine countries outside of Poland (Kubiak and Slany 1999)”. [w:] Matthew J. Gibney, Randall Hansen. Immigration and asylum: from 1900 to the present: Tom 1. 2005, s. 477.
 62. Ilu Polaków jest na świecie?. portal Wirtualna Polska. [dostęp 2013-12-05].