Pomoc:Przypisy

Dla każdego
Te informacje dotyczą zarówno edytora wizualnego, jak i edytora wikikodu (Czym to się różni?)

Przypisy bibliograficzne – odnośniki do źródeł podawanych informacji umieszczane w treści artykułu jako przypis[! 1]. Przy wyświetlaniu artykułu przypisy widoczne są w jego treści jako numerki w nawiasach kwadratowych [1] w indeksie górnym, a same treści przypisów są na końcu artykułu w sekcji Przypisy.

Przypisy dodajemy przede wszystkim po to, żeby dało się zweryfikować podane informacje. Wszelkie informacje typu co, gdzie, kto, kiedy i za ile powinny mieć przypisy. Odnośnik do przypisu umieszcza się bezpośrednio za tekstem, którego dotyczy (na końcu bloku tekstu lub zdania, jeśli zdanie poprzedzające uźródłowione jest innym odnośnikiem) i przed ewentualnym znakiem interpunkcyjnym[! 2]. Należy jednak pamiętać o tym, że gdy zdanie kończy się skrótem zakończonym kropką (jak n.p.m., p.n.e.) przypis należy wstawić po kropce, a kropki nie powielać.

Tekst przypisu umieszczany jest w osobnej sekcji Przypisy, która powinna znaleźć się po sekcji Zobacz też, a przed sekcją Bibliografia i Linki zewnętrzne (jeśli sekcje te występują w danym artykule) – zgodnie z kolejnością sekcji końcowych wskazaną w zaleceniach: Jak napisać doskonały artykuł i Zalecenia edycji artykułów biograficznych.

Poza przypisami bibliograficznymi można stosować przypisy merytoryczne (rzeczowe, terminologiczne/słownikowe i informacyjne) – treści, które z uzasadnionych powodów nie są zamieszczone w tekście podstawowym. Dla odróżnienia od przypisów bibliograficznych wskazane jest zamieszczanie ich jako tak zwane uwagi[! 3].

W Wikipedii istnieją dwa sposoby edycji treści haseł, w których m.in. dodaje się przypisy:


Błąd w przypisach: Istnieje znacznik <ref> dla grupy o nazwie „!”, ale nie odnaleziono odpowiedniego znacznika <references group="!"/>
BŁĄD PRZYPISÓW