Premierzy Polski

Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Prezes Rady Ministrów
Obecny premier
Obecny Premier Rzeczypospolitej Polskiej
Obecny premier – Mateusz Morawiecki
Stanowisko
Państwo

 Polska

Data utworzenia

5 października 1807

Pierwszy premier

Stanisław Małachowski

Obecny premier

Mateusz Morawiecki

Obecny od

11 grudnia 2017

Siedziba

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Strona internetowa

W Polsce oficjalnym tytułem premiera (szefa rządu) od 1921 roku (tj. od wejścia w życie części przepisów Konstytucji marcowej) jest Prezes Rady Ministrów. W latach 1917–1921 szefa rządu oficjalnie określano jako „prezydenta ministrów”.

Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku prezesem Rady Ministrów jest osoba powołana przez prezydenta Rzeczypospolitej w trybie art. 154 ust. 1 zd. 2, art. 154 ust. 3 zd. 2 lub art. 155 ust. 1 zd. 1 Konstytucji RP (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, ze zm.), która sprawuje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa Rady Ministrów w przepisanym trybie.