Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Chorągiew Rzeczypospolitej według wzoru z 1927
Chorągiew Rzeczypospolitej według wzoru z 1919

Proporzec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Zwierzchnika Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – płat tkaniny barwy czerwonej z wizerunkiem godła państwowego pośrodku płata, w obramowaniu wężyka generalskiego. Stosunek szerokości proporca do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wysokości orła do szerokości proporca wynosi 3:5.