Stolica

Stolica Polski (Warszawa)

Stolicamiasto, w którym znajduje się siedziba centralnych organów państwa lub główne miasto okręgu, rejonu, województwa, powiatu, krainy historycznej itp.