Aceton

Aceton
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C3H6O

Inne wzory

CH
3
COCH
3
, CH
3
COCH
3
, CO(CH
3
)
2
, CH
3
C(O)CH
3

Masa molowa

58,08 g/mol

Wygląd

lotna, przezroczysta, bezbarwna ciecz[1] o ostrym zapachu

Identyfikacja
Numer CAS

67-64-1

PubChem

180

Podobne związki
Podobne związki

propan, butanon, izopropanol, diacetyl, DMSO

Pochodne

bromoaceton, chloroaceton, dichloroaceton, hydroksyaceton, dihydroksyaceton, acetyloaceton

Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą
stanu standardowego (25 °C, 1000 hPa)
Klasyfikacja medyczna
Legalność w Polsce

prekursor narkotykowy kategorii 3

Aceton, propanon, keton metylowy[8]organiczny związek chemiczny z grupy ketonów, najprostszy keton alifatyczny. Ma ostry, charakterystyczny zapach. Miesza się w każdych proporcjach z wodą, etanolem, eterami i innymi ketonami o niskiej masie cząsteczkowej.

 1. a b c d Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2011, s. 4574, ISBN 978-83-88157-77-6.
 2. a b c d Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie CRC
  BŁĄD PRZYPISÓW
 3. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie CRC-L
  BŁĄD PRZYPISÓW
 4. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie CRC-MD
  BŁĄD PRZYPISÓW
 5. acetone, [w:] Classification and Labelling Inventory [online], Europejska Agencja Chemikaliów [dostęp 2015-03-09] (ang.).
 6. a b c d Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Aldrich
  BŁĄD PRZYPISÓW
 7. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie Aldrich-US
  BŁĄD PRZYPISÓW
 8. Stefan Chudzyński, Jan Puternicki, Wiktor Surowiak: 1000 słów o tworzywach sztucznych. Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1981, s. 10. ISBN 83-11-06641-8. (pol.).