Afryka

Afryka
Ilustracja
Mozaika zdjęć satelitarnych Afryki
Państwo Państwa Afryki
Powierzchnia 30 370 000 km²
Miejscowości największe aglomeracje[1]:
Kair, Lagos, Kinszasa, Johannesburg, Luanda, Chartum
Wysokość maks.: 5895 m n.p.m., Kilimandżaro;
śr.: 657 m n.p.m.;
min.: 153 m p.p.m., jezioro Asal
Wydarzenia historyczne Historia Afryki
Rodzaj obiektu kontynent
Położenie na mapie świata
Mapa konturowa świata, w centrum znajduje się punkt z opisem „Afryka”
Ziemia10°N 20°E/10,000000 20,000000
Mapa rzeźby powierzchni Afryki
Mapa Afryki
Zachorowania na HIV/AIDS w poszczególnych krajach Afryki (% populacji w wieku 15–49 lat, stan na 2011 r.)

     ponad 15%

     5-15%

     2-5%

     1-2%

     0.5-1%

     0.1-0.5%

     brak danych

Afryka – drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi[2]. Zajmuje 30,37 mln km², czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej Ziemi. Przechodzą przez niego południk 0°, obydwa zwrotniki i równik.

Według danych z 2012 r. Afrykę zamieszkuje ponad miliard ludzi, co stanowi 1/7 ludności świata[3]. Afryka ma najwyższy na świecie przyrost naturalny (24‰ rocznie) i jest „najmłodszym” kontynentem na Ziemi – dzieci (0–14 lat) stanowią ok. 44% populacji. Afryka ma też najniższy PKB na 1 mieszkańca (895 dolarów USA), najniższą średnią długość życia (47 lat), a także największą liczbę zakażonych wirusem HIV (ok. 24,9 mln, czyli ok. 64,3% zakażonych na całym świecie).

W kilku krajach Afryki wciąż trwają wojny domowe i innego rodzaju konflikty zbrojne. Najgroźniejszymi punktami zapalnymi wciąż pozostają Darfur w Sudanie, Sudan Południowy, wschodnia część Demokratycznej Republiki Konga, Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Somalia, północna część Nigerii, Libia oraz Republika Środkowoafrykańska.

Afryka jest najsłabiej zurbanizowanym kontynentem (ok. 39% ludności mieszka w miastach). Największe miasta pod względem liczby mieszkańców to Lagos, Kair, Kinszasa, Aleksandria, Casablanca i Abidżan (nie licząc zespołów miejskich Chartumu i Johannesburga)[4]. Największe państwo – Algieria (2 381 740 km²), najludniejsze – Nigeria (190 mln), najgęściej zaludnione – Mauritius (610 osób na km²); najmniejsze – Seszele (455 km²), najmniej ludne – Seszele (83 tys.), najrzadziej zaludnione – Sahara Zachodnia (1 os./km²).

W 2020 r. wskaźniki klimatyczne w Afryce charakteryzowały się ciągłym ociepleniem temperatur, coraz szybszym wzrostem poziomu morza, ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi i klimatycznymi, takimi jak powodzie i susze, oraz powiązanymi niszczącymi skutkami; Gwałtowne kurczenie się ostatnich pozostałych lodowców we wschodniej Afryce, które w niedalekiej przyszłości mają się całkowicie stopić, sygnalizuje groźbę nieuchronnych i nieodwracalnych zmian w systemie Ziemi.[5]

  1. Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie demo13
    BŁĄD PRZYPISÓW
  2. Afryka, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-01].
  3. International Programs – Region Summary (ang.). U.S. Census Bureau. [dostęp 2012-10-02].
  4. Largest Cities in Africa.
  5. World Meteorological Organization (WMO). 2021. State of the Climate in Africa 2020. WMO-No. 1275. https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21973