ISO 3166-1 numeryczny

ISO 3166-1 numeryczny – część standardu ISO 3166-1, zawiera trzycyfrowe kody państw, identyczne z przygotowanymi przez Departament Statystyki Organizacji Narodów Zjednoczonych[1]. Ich zaletą jest niezależność od alfabetu pisma, szczególnie ważna dla osób używających alfabetów nie-łacińskich.