Liliopodobne

Liliopodobne
Ilustracja
Lilium kesselringianum
Systematyka[1][2]
Domena eukarionty
Królestwo rośliny
Podkrólestwo rośliny zielone
Nadgromada rośliny telomowe
Gromada rośliny naczyniowe
Podgromada rośliny nasienne
Nadklasa okrytonasienne
Klasa Magnoliopsida
Nadrząd liliopodobne (≡ jednoliścienne)
Nazwa systematyczna
Lilianae Takht.
Sist. Filog. Cvetk. Rast.: 473. 4 Feb 1967[3]

Liliopodobne (Lilianae Takht.) – nadrząd roślin jednoliściennych. Wyróżniany w niektórych systemach klasyfikacyjnych (zaproponowany w systemie Takhtajana w latach 60. XX wieku) takson obejmujący szereg rzędów zajmujących centralną pozycję w obrębie jednoliściennych. Z tej grupy wyewoluować miało szereg młodszych nadrzędów w obrębie jednoliściennych (np. komelinopodobne Commelinanae, sitopodobne Juncanae, arekopodobne Arecanae)[4]. Po ustaleniu w końcu XX wieku filogenezy jednoliściennych, w której kolejne rzędy tworzą zwykle kolejno odchodzące linie rozwojowe od wspólnego pnia, cała ta grupa w tradycyjnym ujęciu okazała się mieć charakter parafiletyczny[2]. W systemie Ruggiero i in. z 2015 do nadrzędu Lilianae włączone zostały jednoliścienne w całości jako jedna z 18 linii rozwojowych okrytonasiennych tej rangi[1].

  1. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie ruggiero
    BŁĄD PRZYPISÓW
  2. a b Błąd w przypisach: Błąd w składni elementu <ref>. Brak tekstu w przypisie o nazwie apweb
    BŁĄD PRZYPISÓW
  3. Robert W. Kiger, James L. Reveal: A comprehensive scheme for standardized abbreviation of usable plant-family names and type-based suprafamilial names. University of Maryland, New York Botanical Garden. [dostęp 2020-09-10].
  4. Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski: Botanika. Systematyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 431-438. ISBN 978-83-01-13945-2.