Flirt

„Czy obraziłaby się Pani gdybym miał czelność pocałować to piękne ramię?”
„Dowie się pan bardzo szybko po tym, jak Pan to zrobi”

Flirt – zachowanie społeczne polegające zazwyczaj na prowadzeniu zalotnych rozmów i czynieniu kokieteryjnych gestów[1].

Na flirt składają się specyficzne gesty, język, mowa ciała i pozy, niektóre z nich stanowią również część gry wstępnej. Pośród nich w zachodnich społeczeństwach znajdują się::

  • kontakt wzrokowy
  • okazjonalny dotyk
  • sygnały takie jak dotykanie swych włosów
  • skubanie płatków uszu
  • przekazywanie i odbieranie liścików, wierszy, wybranych utworów muzycznych lub ich słów
  • droczenie się (tj. przyjacielskie drażnienie drugiej osoby)
  • mruczenie
  • mruganie oczyma

Słowo „flirt” pochodzi od starofrancuskiego conter fleurette, co znaczy „(próbować) kusić” przez upuszczanie płatków kwiatów. Ale conter fleurette pojawia w języku francuskim dopiero w XVII wieku, a słowo flirt w j. angielskim używano już od XVI wieku.