Rycerstwo

Rycerz na XIV w. miniaturze

Rycerstwostan społeczny złożony z konnych wojowników istniejący w Europie w okresie pełnego i późnego średniowiecza. Warstwa ta wytworzyła swoisty styl życia, ceremoniał i etykę. W zamian za nadanie ziemskie przyjmowało obowiązek służby pod rozkazami seniora. W późnym średniowieczu przekształciło się w szlachtę[1].

W większości państw europejskich tytuł rycerski stał się jednym z niższych tytułów szlacheckich, np. we Francji jako – chevalier, w Niemczech i Monarchii Austro-WęgierskiejRitter, w Wielkiej Brytaniiknight. W Polsce z uwagi na zasadę równości szlacheckiej rycerstwem tytułowano ogół szlachty, stosując też określenia kawaler (tytuł szlachecki) lub formę łacińskąequitus.

  1. Encyklopedia popularna PWN, Warszawa, 2011. s. 887.